KuamaticaDružba sestara milosrdnica svetoga Vinka Paulskoga – Zagreb redovnička je ustanova papinskoga prava u kojoj se sestre, združene u zajednici i u službi svete Crkve, posvećuju Bogu zavjetovanjem čistoće, siromaštva i poslušnosti, živeći karizmu milosrdne ljubavi koju baštini od svetoga Vinka Paulskoga (1581. - 1660.) i svete Lujze de Marillac (1591. - 1660.). Družba pripada Vinkovskoj obitelji kojoj je utemeljitelj, duhovni otac i nadahnitelj sveti Vinko Paulski. Kao glavne zaštitnike osobito štuje Bezgrešnu Djevicu Mariju, svetoga Josipa, svetog Vinka i svetu Lujzu.

Povijest hrvatskih milosrdnica vezana je uz ime zagrebačkoga kardinala Jurja Haulika (1788. - 1869.) koji, zauzet za potrebe svoje biskupije i hrvatskoga naroda, u Zagreb poziva sestre milosrdnice iz austrijskog Tirola. Prve milosrdnice, dolaze u Hrvatsku iz Zamsa i Innsbrucka 5. rujna 1845. i razvijaju plodnu djelatnost odgojno-obrazovne i socijalno-karitativne naravi, najprije u Zagrebu, a potom po cijeloj Hrvatskoj, Europi i svijetu.

Prvih jedanaest godina, zagrebačka se zajednica sestara milosrdnica nalazi pod upravom Kuće matice iz Zamsa, a 22. listopada 1956. osamostaljuje se pod nazivom Hrvatsko-slavonska provincija sestara milosrdnica.

Godine 2017. Družba ima oko 670 sestara raspoređenih u šest provincija i jednu delegaturu te djeluje u desetak zemalja diljem svijeta, trajno nastojeći sačuvati svoj izvorni duh i služiti Kristu u osobi siromaha i potrebnika našega vremena. Više

11.jpg