s. M. Andrijana Mirčeta provincijalna poglavarica
s. M. Dijana Mihalj
I. savjetnica i zamjenica provincijalne poglavarice
s. M. Martina Prcela
II. savjetnica
s. M. Blaga Bunčuga
III. savjetnica
s. Antonija Delonga
IV. savjetnica i tajnica
s. M. Gracijana Gracin ekonoma

13.jpg