Redovničko ime
Prezime
Krsno ime
Godina smrti
1.
s. Modesta
Skerl
Maria
1878.
2.
s. Gervazija
Radulović
Marija
1882.
3.
s. Lamberta
Schuler
Maria
1886.
4.
s. Leandra
Strahovnik
Anna
1887.
5.
s. Herakleja
Martić
1890.
6.
s. Nazarija
Stemberger
Katarina
1891.
7.
s. Sebalda
Poljak
Marija
1895.
8.
s. Jovita
Papratović
1905.
9.
s. Kunigunda
Strniša
1906.
10.
s. M. Margareta
Malić
Elizabeta
1911.
11.
s. Beata
Nemec
1913.
12.
s. Notburga
Boch
Karolina
1914.
13.
s. Jeronima
Perić
Filipina
1915.
14.
s. Apolonija
Mišević
1916.
15.
s. Margareta
Huber
Cleopha
1917.
16.
s. Demetrija
Lovrić
Božica
1918.
17.
s. Bazilija
Krahofer
Rosina
1920.
18.
s. Eutropija
Hochnjec
1924.
19.
s. Filiberta
Jelić
Ivana
1927.
20.
s. Kancija
Baša
Marija
1935.
21.
s. Donatila
Boban
Ana
1937.
22.
s. Augusta
Cetin
Marija
1940.
23.
s. Kandida
Balajić
Iva
1943.
24.
s. M. Rozarija
Frkić
Marija
1943.
25.
s. Inocencija
Ostojić
Ivka
1944.
26.
s. M. Estera
Dukić
1944.
27.
s. M. Virgina
Valentić
Elda
1944.
28.
s. Pantagata
Vadnov
Agneza
1944.
29.
s. M. Kornelija
Horvat
Armina
1944.
30.
s. Valerija
Bajurin
Kata
1944.
31.
s. Izmaela
Kedmenec
Doroteja
1945.
32.
s. Lujza
Barać
Lucija
1947.
33.
s. Elizabeta
Kero
Slavka
1947.
34.
s. Agatadora
Guić
Margareta
1948.
35.
s. Ksaverija
Balajić
Šima
1948.
36.
s. Antonija
Morović
Milica
1949.
37.
s. Klotilda
Šare
Tomica
1950.
38.
s. Sekundila
Friškovec
Marija
1950.
39.
s. Lorgija
Antonović
Matija
1950.
40.
s. Vianeja
Stegić
Perica
1950.
41.
s. Basijana
Povše
Antonija
1951.
42.
s. Amonija
Lenasi
Terezija
1951.
43.
s. Modoalda
Lesica
Katarina
1952.
44.
s. Teodola
Dževrnja
Eva
1953.
45.
s. Eleuhadija
Banić
Simeona
1954.
46.
s. Katarina Siena
Morović
Lucija
1954.
47.
s. Hedviga
Žuljević
Šima
1954.
48.
s. Lambertina
Grgec
Katica
1954.
49.
s. Anzovina
Šljokić
Ivanica
1955.
50.
s. Afrodizija
Žuljević
Lucija
1955.
51.
s. Mira
Vrdoljak
Ozana
1956.
52.
s. Mauricija
Gugić
Jakobina
1956.
53.
s. Antigona
Pusovnik
Ursula
1957.
54.
s. Delfina
Kondža
Lucija
1958.
55.
s. Evodija
Trček
Marija
1959.
56.
s. Gordija
Bratinčević
Marija
1960.
57.
s. Firmata
Ćaleta
Ivana
1960.
58.
s. Dragoila
Kmetić
Marija
1960.
59.
s. Obdulija
Rajher
Marija
1961.
60.
s. Lucijana
Čović
1961.
61.
s. Prospera
Paškvalin
Ana
1961.
62.
s. Benilda
Stipanov
Ivana
1962.
63.
s. Enkracija
Žlenar
Barbara
1963.
64.
s. Romana
Žerovnik
Marijana
1963.
65.
s. Gundulfa
Bilankov
Palmina
1964.
66.
s. M. Bogumila
Kraljević
Iva
1964.
67.
s. Dekoroza
Lučić
Marija
1964.
68.
s. Brigita
Filipović
Marija
1965.
69.
s. Tiberija
Augustinčić
Marija
1965.
70.
s. Ruperta
Škopić
Ivana
1966.
71.
s. Mamerta
Kukelj
Ana
1966.
72.
s. Petronila
Vučemilo
Ivka
1966.
73.
kandidatica
Ćatipović
Anđelka
1967.
74.
s. Prokopija
Jerolimov
Josipa
1967.
75.
s. Alba
Kušec
Agata
1967.
76.
s. Gemelina
Skutarić
Jakobina
1968.
77.
s. Gabrijela
Pleše
Dragica
1968.
78.
s. Maksencija
Popek
Marija
1968.
79.
s. Urbana
Valčić
Božica
1968.
80.
s. Bibijana
Stupalo
Pera
1969.
81.
s. M. Agneza
Radnić
Katarina
1970.
82.
s. Emerika
Milanja
Ivanica
1970.
83.
s. Jakobija
Božić
Josipa
1970.
84.
s. Balduina
Knezović
Rozalija
1971.
85.
s. Rozvita
Bosnić
Marija
1971.
86.
s. Arhipa
Pavlović
Franjka
1971.
87.
s. Prudencija
Dragin
Kata
1972.
88.
s. Aldobranda
Mikulandra
Kata
1972.
89.
s. Ciriona
Brecelj
Jozefina
1972.
90.
s. Basilijana
Milanja
Matija
1972.
91.
s. Sosteneja
Ravkin
Pavica
1972.
92.
s. Kristeta
Bosnić
Vincencija
1972.
93.
s. Emigdija
Pavelić
Marija
1972.
94.
s. Celija
Sajović
Franciska
1973.
95.
s. Fererija
Herceg
Magdalena
1973.
96.
s. Renata
Carić
Magdalena
1973.
97.
s. Filoteja
Jerolimov
Anica
1973.
98.
s. Salvija
Vidošević
Ana
1973.
99.
s. Dimpna
Eterović
Jelena
1974.
100.
s. Josipina
Lučev
Jaka
1974.
101.
s. Servacija
Živković
Kata
1975.
102.
s. Dominika
Milanja
Marija
1975.
103.
s. Evilazija
Juraga
Trojka
1975.
104.
s. Vivenciola
Šuško
Petra
1976.
105.
s. Jozefina
Tadić
Zorka
1977.
106.
s. Kaliopa
Lovrin
Franjka
1977.
107.
s. Kornelija
Bosnić
Ivanica
1977.
108.
s. Ludvika
Simonič
Terezija
1977.
109.
s. Judita
Dukić
Mara
1978.
110.
s. Laurijana
Lamza
Katarina
1978.
111.
s. Frumencija
Romić
Grgica
1978.
112.
s. Radegunda
Jandrić
Božica
1978.
113.
s. Sabinijana
Cukar
Marija
1979.
114.
s. Tolentina
Morović
Katarina
1979.
115.
s. Malahija
Pavić
Gašparina
1979.
116.
s. Celesta
Čarman
1979.
117.
s. Božidara
Katana
Marica
1980.
118.
s. Veridijana
Petrušić
Vincencija
1981.
119.
s. M. Beata
Mišulić
Ana
1981.
120.
s. Valerika
Fabulić
Gašparina
1982.
121.
s. Amalija
Ramov
Veronika
1982.
122.
s. Terezina
Dukić
Pavica
1983.
123.
s. Stanka
Šušnjara
Ana
1983.
124.
s. Inocencija
Videka
Marija
1983.
125.
s. Mileva
Dubovečak
Verona
1984.
126.
s. Apuleja
Jakić
Marija
1984.
127.
s. Boža
Buličić
Dominka
1985.
128.
s. Dagoberta
Movljan
Agneza
1985.
129.
s. Florija
Anić Ćurko
Janja
1985.
130.
s. Imakulata
Tresić Pavičić
Marija
1985.
131.
s. Urseja
Božikov
Margareta
1986.
132.
s. Potencijana
Hladnik
Angela
1986.
133.
s. Serafija
Odrljin
Milica
1987.
134.
s. Erazma
Glavan
Marija
1987.
135.
s. Veranija
Markić
Marija
1988.
136.
s. Levita
Radanović
Anđela
1988.
137.
s. Venefrida
Skorin
Svetinka
1988.
138.
s. Himerija
Ratkaj
Barbara
1988.
139.
s. M. Terezija
Perica
Kristina
1988.
140.
s. M. Stanislava
Marijanović 
Nevenka
1988.
141.
s. Sebastijana
Alač
Milica
1989.
142.
s. M. Konzolata
Mičin
Kornelija
1989.
143.
s. Teonila
Arapović
Marija
1989.
144.
s. Anita
Mateljan
Lucija
1989.
147.
s. Langioza
Vukas
Ana
1989.
148.
s. Panormitana
Kalar
Josipa
1989.
149.
s. Kazimira
Tanfara
Franica
1990.
150.
s. Rufina
Marušić
Ruža
1990.
150.
s. Epifanija
Raboteg
Danica
1991.
152.
s. Fileja
Kljajo
Luca
1991.
153.
s. Evelina
Luketa
Jurka
1991.
154.
s. Davorka
Kordić
Ljuba
1991.
155.
s. Mercedes
Domić
Antonina
1991.
156.
s. Rahela
Ravlić
Matija
1992.
157.
s. Mikeja
Štampalija
Nedjeljka
1992.
158.
s. Karmelita
Vlašić 
Kristina
1992.
159.
s. Dositeja
Rajić
Milka Ana
1993.
160.
s. Franciska S.
Barić
Dumica
1994.
161.
s. Margareta
Vidas
Tomica
1994.
162.
s. M. Asumpta
Dragin
Janja
1994.
163.
s. Dujma
Grčić
Šima
1994.
164.
s. Eugenda
Stupin
Mauricija
1995.
165.
s. Alfonza
Žižić
Nevenka
1995.
166.
s. Paulina
Čović
Kornelija Ivka
1995.
167.
s. Katarina (Katica)
Martinović
Štefica
1995.
168.
s. Vjekoslava
Stupin
Antica Šimica
1995.
169.
s. Izaka
Dukić
Kata
1995.
170.
s. M. Placida
Galić
Anica
1995.
171.
s. Jelena
Misir
Iva
1997.
172.
s. Gracija
Žižić
Luca
1997.
173.
s. Mihaela
Brbić
Mara
1997.
174.
s. Davida
Lučev
Šimica
1997.
175.
s. M. Iv. Vianeja
Barun
Luca
1997.
176.
s. Ivana Evanđelista
Kovač
Darinka
1998.
177.
s. Bernardica
Botica
Jaka
1998.
178.
s. Ana-Marija
Zebić
Matija
1998.
179.
s. Spes
Vugdelija
Anđelija
1998.
180.
s. Klara
Rameša
Kata
1998.
181.
s. Simeta
Markoč 
Adrijana
1998.
182.
s. Gerardina
Karačić
Matija
1999.
183.
s. Anima
Bakić
Paška
1999.
184.
s. Glorioza
Đurašević
Marta
1999.
185.
s. Hrizanta
Carev
Suzana
1999.
186.
s. Klementina
Pupić Bakrač
Tomica
1999.
187.
s. Jelisava
Jelovčić
Matija Ap.
1999.
188.
s. Terezija MI
Leko
Andra
2000.
189.
s. Imelda
Anđelić
Anđelka
2000.
190.
s. Roza
Grgat
Iva
2000.
191.
s. Eva Marija
Zrilić
Eva
2000.
192.
s. Venancija
Ljubanović
Danica
2000.
193.
s. Teofanija
Prcela 
Ana
2000.
194.
s. M. Ignacija
Despotušić 
Ana
2000.
195.
s. Tarzicija
Nazlija Ajduković
Blaženka 
2000.
196.
s. Donatila
Šabić
Kata
2001.
197.
s. Franciska
Ivišić
Ana
2001.
198.
s. Salaberga
Krobot
Barica
2001.
199.
s. Anita
Jenjić
Mara
2001.
200.
s. Hijacinta
Varenina
Ana
2001.
201.
s. M. Veronika
Ćerlek
Anđa
2002.
202.
s. Jaroslava
Radnić
Šima
2002.
203.
s. Konstantina
Alebić
Danica
2002.
204.
s. Serafina
Vugdelija
Šima
2002.
205.
s. Borgija
Vrdoljak
Marija
2003.
206.
s. Rozalija
Botica
Pava
2003.
207.
s. Benigna
Dukić
Ana
2003.
208.
s. Gema
Delonga
Ljubica Marija
2004.
209.
s. Valerija
Župa
Marinka
2004.
210.
s. M. Doloroza
Bulat
Jaka
2004.
211.
s. Julija
Pupić
Ana
2004.
212.
s. Terezija Av.
Galić 
Anđa
2004.
213.
s. Vincencija Paula
Anđelić
Pera
2005.
214.
s. M. Vjera
Jurić
Svetinka
2005.
215.
s. M. Klaudija
Bilan
Zdravka
2006.
216.
s. Lukrecija
Mičić
Danica
2006.
217.
s. Lambertina
Dukić
Anđa
2006.
218.
s. Ludovika
Jurin
Jerka
2006.
219.
s. Emilija
Gabrilo
Ana
2007.
220.
s. Dagmara 
Škopljanac Mačina
Ana
2007.
221.
s. Čestimira
Penić Sirak
Marija
2008.
222.
s. Artemija
Erceg
Pavica
2008.
223.
s. Agneza
Šešelja
Marija
2008.
224.
s. Vendelina
Čovo
Anđa
2009.
225.
s. M. Imakulata
Galić
Dobroslava
2010.
226.
s. M. Virgina
Vugdelija
Marica
2010.
227.
s. Ksaverija
Pupić
Pava
2010.
228.
s. M. Blanka
Bilan
Marija
2010.
229.
s. Skolastika
Norac Kevo
Tomica
2010.
230.
s. M. Paula
Zalar
Angela
2010.
231.
s. Berhmana
Županović
Josipa
2010.
232.
s. Bartolomeja 
Čavka
Jakovica
2010.
233.
s. Bernarda
Galić
Iva
2011.
234.
s. Aurelija
Farac
Marija
2011.
235.
s. M. Branka
Planinić
Milka
2011.
236.
s. Kornelija
Žižić
Šima
2013.
237.
s. Tekla
Bajić
Marija
2013.
238.
s. Katarina Siena
Grgat
Boja
2013.
239.
s. Rafaela
Tadić Šutra
Ana
2014.
240.
s. Sidonija
Bakić
Pava
2014.
241.
s. M. Bonita
Delonga
Nediljka
2014.
242.
s. Eufrazija
Vunić
Maša
2014.
243.
s. M. Celestina
Matić
Ana
2014.
244.
s. Marta
Šikić
Matija
2014.
245.
s. Angela
Videka
Marija
2014.
246.
s. M. Goretti
Balić
Magdalena
2015.
247.
s. Benedikta
Varenina
Anđa
2015.
248.
s. Matilda
Talaja
Vinka
2015.
249.
s. Branimira
Tadić Šutra
Marija
2015.
250.
s. M. Pija
Erić
Darinka
2015.
251.
s. M. Mirka
Rosandić
Ana
2016.
252.
s. M. Slavka
Raguž
Božica
2016.
253.
s. Natalija
Krpeta
Ivanica
2016.
254.
s. Estera
Krešić
Marica
2017.
255.
s. M. Vinka
Galić
Ljubica
2017.
256.
s. Tihoslava
Tadić Šutra
Pera
2017.
257.
s. M. Danimira
Radošević
Marija
2018.
258.
s. M. Violeta
Jukić
Ana
2018.
259.
s. Ljerka
Huljev
Dinka
2018.
260.
s. Fides
Tijardović
Anđa
2018.
261.
s. Vitomira
Đugum
Jela
2019.
262.
s. Benjamina
Čovo
Mara
2020.
263.
s. M. Janja
Rosandić
Iva
2020.
264.
s. Jeronima
Ćosić
Luca
2020.
265.
s. M. Anuncijata
Erić
Danica
2021.
266.
s. Franciska Borgija
Volarić
Zorka
2021.
267.
s. M. Magdalena
Vrdoljak
Ana
2021.
268.
s. M. Ljiljana
Perković Tabak
Anka
2021.
269.
s. M. Krunoslava
Bežovan
Danica
2022.
270.
s. M. Dolores
Banić Škojo
Ana
2023.
271.
s. M. Josipa 
Gracin
Ruža
2023.
272.
s. M. Vladimira 
Ivanić
Eva
2023.

05.jpg