Redovničko ime

Prezime

Krsno ime

Godina smrti

1.

s. Modesta

Skerl

Maria

1878.

2.

s. Gervazija

Radulović

Marija

1882.

3.

s. Lamberta

Schuler

Maria

1886.

4.

s. Leandra

Strahovnik

Anna

1887.

5.

s. Herakleja

Martić

1890.

6.

s. Nazarija

Stemberger

Katarina

1891.

7.

s. Sebalda

Poljak

Marija

1895.

8.

s. Jovita

Papratović

1905.

9.

s. Kunigunda

Strniša

1906.

10.

s. M. Margareta

Malić

Elizabeta

1911.

11.

s. Beata

Nemec

1913.

12.

s. Notburga

Boch

Karolina

1914.

13.

s. Jeronima

Perić

Filipina

1915.

14.

s. Apolonija

Mišević

1916.

15.

s. Margareta

Huber

Cleopha

1917.

16.

s. Demetrija

Lovrić

Božica

1918.

17.

s. Bazilija

Krahofer

Rosina

1920.

18.

s. Eutropija

Hochnjec

1924.

19.

s. Filiberta

Jelić

Ivana

1927.

20.

s. Kancija

Baša

Marija

1935.

21.

s. Donatila

Boban

Ana

1937.

22.

s. Augusta

Cetin

Marija

1940.

23.

s. Kandida

Balajić

Iva

1943.

24.

s. M. Rozarija

Frkić

Marija

1943.

25.

s. Inocencija

Ostojić

Ivka

1944.

26.

s. M. Estera

Dukić

1944.

27.

s. M. Virgina

Valentić

Elda

1944.

28.

s. Pantagata

Vadnov

Agneza

1944.

29.

s. M. Kornelija

Horvat

Armina

1944.

30.

s. Valerija

Bajurin

Kata

1944.

31.

s. Izmaela

Kedmenec

Doroteja

1945.

32.

s. Lujza

Barać

Lucija

1947.

33.

s. Elizabeta

Kero

Slavka

1947.

34.

s. Agatadora

Guić

Margareta

1948.

35.

s. Ksaverija

Balajić

Šima

1948.

36.

s. Antonija

Morović

Milica

1949.

37.

s. Klotilda

Šare

Tomica

1950.

38.

s. Sekundila

Friškovec

Marija

1950.

39.

s. Lorgija

Antonović

Matija

1950.

40.

s. Vianeja

Stegić

Perica

1950.

41.

s. Basijana

Povše

Antonija

1951.

42.

s. Amonija

Lenasi

Terezija

1951.

43.

s. Modoalda

Lesica

Katarina

1952.

44.

s. Teodola

Dževrnja

Eva

1953.

45.

s. Eleuhadija

Banić

Simeona

1954.

46.

s. Katarina Siena

Morović

Lucija

1954.

47.

s. Hedviga

Žuljević

Šima

1954.

48.

s. Lambertina

Grgec

Katica

1954.

49.

s. Anzovina

Šljokić

Ivanica

1955.

50.

s. Afrodizija

Žuljević

Lucija

1955.

51.

s. Mira

Vrdoljak

Ozana

1956.

52.

s. Mauricija

Gugić

Jakobina

1956.

53.

s. Antigona

Pusovnik

Ursula

1957.

54.

s. Delfina

Kondža

Lucija

1958.

55.

s. Evodija

Trček

Marija

1959.

56.

s. Gordija

Bratinčević

Marija

1960.

57.

s. Firmata

Ćaleta

Ivana

1960.

58.

s. Dragoila

Kmetić

Marija

1960.

59.

s. Obdulija

Rajher

Marija

1961.

60.

s. Lucijana

Čović

1961.

61.

s. Prospera

Paškvalin

Ana

1961.

62.

s. Benilda

Stipanov

Ivana

1962.

63.

s. Enkracija

Žlenar

Barbara

1963.

64.

s. Romana

Žerovnik

Marijana

1963.

65.

s. Gundulfa

Bilankov

Palmina

1964.

66.

s. M. Bogumila

Kraljević

Iva

1964.

67.

s. Dekoroza

Lučić

Marija

1964.

68.

s. Brigita

Filipović

Marija

1965.

69.

s. Tiberija

Augustinčić

Marija

1965.

70.

s. Ruperta

Škopić

Ivana

1966.

71.

s. Mamerta

Kukelj

Ana

1966.

72.

s. Petronila

Vučemilo

Ivka

1966.

73.

kandidatica

Ćatipović

Anđelka

1967.

74.

s. Prokopija

Jerolimov

Josipa

1967.

75.

s. Alba

Kušec

Agata

1967.

76.

s. Gemelina

Skutarić

Jakobina

1968.

77.

s. Gabrijela

Pleše

Dragica

1968.

78.

s. Maksencija

Popek

Marija

1968.

79.

s. Urbana

Valčić

Božica

1968.

80.

s. Bibijana

Stupalo

Pera

1969.

81.

s. M. Agneza

Radnić

Katarina

1970.

82.

s. Emerika

Milanja

Ivanica

1970.

83.

s. Jakobija

Božić

Josipa

1970.

84.

s. Balduina

Knezović

Rozalija

1971.

85.

s. Rozvita

Bosnić

Marija

1971.

86.

s. Arhipa

Pavlović

Franjka

1971.

87.

s. Prudencija

Dragin

Kata

1972.

88.

s. Aldobranda

Mikulandra

Kata

1972.

89.

s. Ciriona

Brecelj

Jozefina

1972.

90.

s. Basilijana

Milanja

Matija

1972.

91.

s. Sosteneja

Ravkin

Pavica

1972.

92.

s. Kristeta

Bosnić

Vincencija

1972.

93.

s. Emigdija

Pavelić

Marija

1972.

94.

s. Celija

Sajović

Franciska

1973.

95.

s. Fererija

Herceg

Magdalena

1973.

96.

s. Renata

Carić

Magdalena

1973.

97.

s. Filoteja

Jerolimov

Anica

1973.

98.

s. Salvija

Vidošević

Ana

1973.

99.

s. Dimpna

Eterović

Jelena

1974.

100.

s. Josipina

Lučev

Jaka

1974.

101.

s. Servacija

Živković

Kata

1975.

102.

s. Dominika

Milanja

Marija

1975.

103.

s. Evilazija

Juraga

Trojka

1975.

104.

s. Vivenciola

Šuško

Petra

1976.

105.

s. Jozefina

Tadić

Zorka

1977.

106.

s. Kaliopa

Lovrin

Franjka

1977.

107.

s. Kornelija

Bosnić

Ivanica

1977.

108.

s. Ludvika

Simonič

Terezija

1977.

109.

s. Judita

Dukić

Mara

1978.

110.

s. Laurijana

Lamza

Katarina

1978.

111.

s. Frumencija

Romić

Grgica

1978.

112.

s. Radegunda

Jandrić

Božica

1978.

113.

s. Sabinijana

Cukar

Marija

1979.

114.

s. Tolentina

Morović

Katarina

1979.

115.

s. Malahija

Pavić

Gašparina

1979.

116.

s. Celesta

Čarman

1979.

117.

s. Božidara

Katana

Marica

1980.

118.

s. Veridijana

Petrušić

Vincencija

1981.

119.

s. M. Beata

Mišulić

Ana

1981.

120.

s. Valerika

Fabulić

Gašparina

1982.

121.

s. Amalija

Ramov

Veronika

1982.

122.

s. Terezina

Dukić

Pavica

1983.

123.

s. Stanka

Šušnjara

Ana

1983.

124.

s. Inocencija

Videka

Marija

1983.

125.

s. Mileva

Dubovečak

Verona

1984.

126.

s. Apuleja

Jakić

Marija

1984.

127.

s. Boža

Buličić

Dominka

1985.

128.

s. Dagoberta

Movljan

Agneza

1985.

129.

s. Florija

Anić Ćurko

Janja

1985.

130.

s. Imakulata

Tresić Pavičić

Marija

1985.

131.

s. Urseja

Božikov

Margareta

1986.

132.

s. Potencijana

Hladnik

Angela

1986.

133.

s. Serafija

Odrljin

Milica

1987.

134.

s. Erazma

Glavan

Marija

1987.

135.

s. Veranija

Markić

Marija

1988.

136.

s. Levita

Radanović

Anđela

1988.

137.

s. Venefrida

Skorin

Svetinka

1988.

138.

s. Himerija

Ratkaj

Barbara

1988.

139.

s. M. Terezija

Perica

Kristina

1988.

140.

s. M. Stanislava

Marijanović 

Nevenka

1988.

141.

s. Sebastijana

Alač

Milica

1989.

142.

s. M. Konzolata

Mičin

Kornelija

1989.

143.

s. Teonila

Arapović

Marija

1989.

144.

s. Anita

Mateljan

Lucija

1989.

147.

s. Langioza

Vukas

Ana

1989.

148.

s. Panormitana

Kalar

Josipa

1989.

149.

s. Kazimira

Tanfara

Franica

1990.

150.

s. Rufina

Marušić

Ruža

1990.

150.

s. Epifanija

Raboteg

Danica

1991.

152.

s. Fileja

Kljajo

Luca

1991.

153.

s. Evelina

Luketa

Jurka

1991.

154.

s. Davorka

Kordić

Ljuba

1991.

155.

s. Mercedes

Domić

Antonina

1991.

156.

s. Rahela

Ravlić

Matija

1992.

157.

s. Mikeja

Štampalija

Nedjeljka

1992.

158.

s. Karmelita

Vlašić 

Kristina

1992.

159.

s. Dositeja

Rajić

Milka Ana

1993.

160.

s. Franciska S.

Barić

Dumica

1994.

161.

s. Margareta

Vidas

Tomica

1994.

162.

s. M. Asumpta

Dragin

Janja

1994.

163.

s. Dujma

Grčić

Šima

1994.

164.

s. Eugenda

Stupin

Mauricija

1995.

165.

s. Alfonza

Žižić

Nevenka

1995.

166.

s. Paulina

Čović

Kornelija Ivka

1995.

167.

s. Katarina (Katica)

Martinović

Štefica

1995.

168.

s. Vjekoslava

Stupin

Antica Šimica

1995.

169.

s. Izaka

Dukić

Kata

1995.

170.

s. M. Placida

Galić

Anica

1995.

171.

s. Jelena

Misir

Iva

1997.

172.

s. Gracija

Žižić

Luca

1997.

173.

s. Mihaela

Brbić

Mara

1997.

174.

s. Davida

Lučev

Šimica

1997.

175.

s. M. Iv. Vianeja

Barun

Luca

1997.

176.

s. Ivana Evanđelista

Kovač

Darinka

1998.

177.

s. Bernardica

Botica

Jaka

1998.

178.

s. Ana-Marija

Zebić

Matija

1998.

179.

s. Spes

Vugdelija

Anđelija

1998.

180.

s. Klara

Rameša

Kata

1998.

181.

s. Simeta

Markoč 

Adrijana

1998.

182.

s. Gerardina

Karačić

Matija

1999.

183.

s. Anima

Bakić

Paška

1999.

184.

s. Glorioza

Đurašević

Marta

1999.

185.

s. Hrizanta

Carev

Suzana

1999.

186.

s. Klementina

Pupić Bakrač

Tomica

1999.

187.

s. Jelisava

Jelovčić

Matija Ap.

1999.

188.

s. Terezija MI

Leko

Andra

2000.

189.

s. Imelda

Anđelić

Anđelka

2000.

190.

s. Roza

Grgat

Iva

2000.

191.

s. Eva Marija

Zrilić

Eva

2000.

192.

s. Venancija

Ljubanović

Danica

2000.

193.

s. Teofanija

Prcela 

Ana

2000.

194.

s. M. Ignacija

Despotušić 

Ana

2000.

195.

s. Tarzicija

Nazlija Ajduković

Blaženka 

2000.

196.

s. Donatila

Šabić

Kata

2001.

197.

s. Franciska

Ivišić

Ana

2001.

198.

s. Salaberga

Krobot

Barica

2001.

199.

s. Anita

Jenjić

Mara

2001.

200.

s. Hijacinta

Varenina

Ana

2001.

201.

s. M. Veronika

Ćerlek

Anđa

2002.

202.

s. Jaroslava

Radnić

Šima

2002.

203.

s. Konstantina

Alebić

Danica

2002.

204.

s. Serafina

Vugdelija

Šima

2002.

205.

s. Borgija

Vrdoljak

Marija

2003.

206.

s. Rozalija

Botica

Pava

2003.

207.

s. Benigna

Dukić

Ana

2003.

208.

s. Gema

Delonga

Ljubica Marija

2004.

209.

s. Valerija

Župa

Marinka

2004.

210.

s. M. Doloroza

Bulat

Jaka

2004.

211.

s. Julija

Pupić

Ana

2004.

212.

s. Terezija Av.

Galić 

Anđa

2004.

213.

s. Vincencija Paula

Anđelić

Pera

2005.

214.

s. M. Vjera

Jurić

Svetinka

2005.

215.

s. M. Klaudija

Bilan

Zdravka

2006.

216.

s. Lukrecija

Mičić

Danica

2006.

217.

s. Lambertina

Dukić

Anđa

2006.

218.

s. Ludovika

Jurin

Jerka

2006.

219.

s. Emilija

Gabrilo

Ana

2007.

220.

s. Dagmara 

Škopljanac Mačina

Ana

2007.

221.

s. Čestimira

Penić Sirak

Marija

2008.

222.

s. Artemija

Erceg

Pavica

2008.

223.

s. Agneza

Šešelja

Marija

2008.

224.

s. Vendelina

Čovo

Anđa

2009.

225.

s. M. Imakulata

Galić

Dobroslava

2010.

226.

s. M. Virgina

Vugdelija

Marica

2010.

227.

s. Ksaverija

Pupić

Pava

2010.

228.

s. M. Blanka

Bilan

Marija

2010.

229.

s. Skolastika

Norac Kevo

Tomica

2010.

230.

s. M. Paula

Zalar

Angela

2010.

231.

s. Berhmana

Županović

Josipa

2010.

232.

s. Bartolomeja 

Čavka

Jakovica

2010.

233.

s. Bernarda

Galić

Iva

2011.

234.

s. Aurelija

Farac

Marija

2011.

235.

s. M. Branka

Planinić

Milka

2011.

236.

s. Kornelija

Žižić

Šima

2013.

237.

s. Tekla

Bajić

Marija

2013.

238.

s. Katarina Siena

Grgat

Boja

2013.

239.

s. Rafaela

Tadić Šutra

Ana

2014.

240.

s. Sidonija

Bakić

Pava

2014.

241.

s. M. Bonita

Delonga

Nediljka

2014.

242.

s. Eufrazija

Vunić

Maša

2014.

243.

s. M. Celestina

Matić

Ana

2014.

244.

s. Marta

Šikić

Matija

2014.

245.

s. Angela

Videka

Marija

2014.

246.

s. M. Goretti

Balić

Magdalena

2015.

247.

s. Benedikta

Varenina

Anđa

2015.

248.

s. Matilda

Talaja

Vinka

2015.

249.

s. Branimira

Tadić Šutra

Marija

2015.

250.

s. M. Pija

Erić

Darinka

2015.

251.

s. M. Mirka

Rosandić

Ana

2016.

252.

s. M. Slavka

Raguž

Božica

2016.

253.

s. Natalija

Krpeta

Ivanica

2016.

254.

s. Estera

Krešić

Marica

2017.

255.

s. M. Vinka

Galić

Ljubica

2017.

256.

s. Tihoslava

Tadić Šutra

Pera

2017.

257.

s. M. Danimira

Radošević

Marija

2018.

258.

s. M. Violeta

Jukić

Ana

2018.

259.

s. Ljerka

Huljev

Dinka

2018.

260.

s. Fides

Tijardović

Anđa

2018.

261.

s. Vitomira

Đugum

Jela

2019.

262.

s. Benjamina

Čovo

Mara

2020.

263.

s. M. Janja

Rosandić

Iva

2020.

264.

s. Jeronima

Ćosić

Luca

2020.

265.

s. M. Anuncijata

Erić

Danica

2021.

266.

s. Franciska Borgija

Volarić

Zorka

2021.

267.

s. M. Magdalena

Vrdoljak

Ana

2021.

268.

s. M. Ljiljana

Perković Tabak

Anka

2021.

269.

s. M. Krunoslava

Bežovan

Danica

2022.

270.

s. M. Dolores

Banić Škojo

Ana

2023.

271.

s. M. Josipa 

Gracin

Ruža

2023.

272.

s. M. Vladimira 

Ivanić

Eva

2023.

03.jpg