U subotu, 13. ožujka, u župi Srca Isusova na Baldekinu u Šibeniku osnovana je Udruga sv. Vinka Paulskoga, Konferencija Majke Tereze. Sastanku koji je započeo u popodnevnim satima nazočili su članovi Udruge, predsjednica Udruge u Republici Hrvatskoj Anđelka Samardžić, dopredsjednica Ivana Buterin Gluić,  predsjednica područnog vijeća Udruge iz Selaca na Braču Tea Nižetić te s. M. Gracijana Gracin, duhovna pratiteljica Udruge u Splitu. Na sastanku je također bila nazočna s. M. Blanka Jeličić, duhovna pratiteljica Udruge u BiH i Dijana Erceg, članica u Livnu.

Tijekom sastanka Ivana Buterin izložila je preko prezentacije apostolat Udruge i njezino djelovanje u Hrvatskoj i svijetu, od samih početaka do danas. Udruga sv. Vinka Paulskog međunarodna je, katolička, karitativna i volonterska udruga laika koja djeluje širom svijeta. Njezino osnivanje vezano je uz pariškog studenta, blaženog Frederika Ozanama koji je primijetio da u tom gradu ima mnogo starijih ljudi koji žive bijedno zbog starosti, bolesti i siromaštva. Surađujući sa sestrom Rosalie Rendu, članicom Kćeri kršćanske ljubavi, godine 1833. okupio je svoje kolege studente sa željom da zajednički nađu neko rješenje i pomognu potrebnima. Tako je nastala zajednica dragovoljaca, koja se poslije prozvala Udruga svetog Vinka Paulskog.

U Hrvatskoj je prva Udruga osnovana 1858. u Zagrebu, pod pokroviteljstvom i odobrenjem kardinala Jurja Haulika. Djelovala je neprekidno do završetka Drugog svjetskog rata, a njezino djelovanje je obnovljeno 1992. osnivanjem Konferencije svetog Sebastijana u Rijeci. Danas Udruga djeluje u dvadeset devet konferencija diljem Hrvatske. Temelj djelovanja Udruge duhovnost je svetog Vinka Paulskog i blaženog Frederika Ozanama.

Nakon Ivaninog izlaganja i osobnog svjedočanstva gospođa Anđelka rekla je nekoliko riječi o svrsi Udruge. Svrha i cilj osnivanja Udruge jest pomaganje svim osobama koje su u potrebi i kojima je ugrožena materijalna i moralna egzistencija bez obzira na vjeru, rasu, naciju spol i spolnu orijentaciju s ciljem sprečavanja socijalne isključenosti i rješavanja njihovih egzistencijalnih problema.

Sljedeća točka sastanka bila je odabir članova u vijeće novoosnovane Konferencije Majke Tereze u Šibeniku. Za predsjednika izabran je Petar Radnić, za dopredsjednika Marin Vrljac, tajnica je Danijela Grubišić, a blagajnica Diana Radnić. U Konferenciji ima sveukupno deset članova te će se njezin apostolat vršiti na području grada Šibenika i Šibenske biskupije, ali i ondje gdje članove Božja providnost odvede.

Duhovnik Udruge u Hrvatskoj, pater Dario Grbac, CM, bio je sudionik sastanka i predvodio je euharistijsko slavlje u crkvi Srca Isusova na kojem je bio nazočan i đakon Ante Škugor. Bile su prisutne  također i sestre milosrdnice iz samostana u Šibeniku koje će podržavati povezanost s novom Udrugom u Šibeniku i biti poticaj u  duhovnosti svetoga Vinka.

Pater Dario u homiliji je istaknuo da vinkovska karizma nije određena za neke, nego za sve potrebnike koji su nam stavljeni na put i u kojima vidimo lice Krista patnika. Sveti Vinko je u svoje vrijeme bio div kršćanske ljubavi koja svoj temelj ima u Kristovoj, a mi danas utjelovljujemo tu Kristovu ljubav preko vinkovske duhovnosti i služenja siromasima.

Činiti dobro je Božja milost, a ne vlastita zasluga. Opasnost je kad gledamo drugoga kao nekoga tko je niži od nas, te referirajući se na evanđelje dana u prispodobi o raskajanom cariniku i umišljenom farizeju, rekao je da se treba osloniti na Boga, a ne na sebe i svoje snage. Sveti Vinko je htio pobjeći od siromaštva i siromaha, a nakon što mu je Bog pokazao put, spoznao je da se Isus Krist nalazi u siromahu.

Na kraju euharistijskog slavlja pater Dario je župljanima najavio početak djelovanja nove Konferencije u Šibeniku te preporučio ovo Božje djelo u molitve kako bi se Bog proslavio po članovima vinkovske obitelji. (sme)

05.jpg

SPLIT - Kapela Navještenja Gospodinova

NEDJELJA
7:00 – Molitva časoslova

7:30 – Sveta misa

PONEDJELJAK – SUBOTA
6:30 – Molitva časoslova
6:50 – Sveta misa

ČETVRTKOM i UTORKOM
7:30 – 18:00 – Euharistijsko klanjanje

PRVA NEDJELJA U MJESECU
7:30 – 12:00 – Euharistijsko klanjanje