križ2Znajući da se ispunilo Pismo glede onoga što se s Njim trebalo dogoditi, Isus sam od sebe želi povećati patnje izjavljujući: Žedan sam.

Molba zločestog razbojnika otkrila mi je da doista ne znamo vrijednost patnji; a dobri razbojnik pomaže nam spoznati blagodat milosrđa, cijeniti pravdu, priznati istinu i vrijednost molitve.

Predala sam sebe Bogu da mogu prihvatiti vodstvo Njegove Providnosti, ako On želi da preostali dio korizme provedem u nutarnjoj ostavljenosti i čak u patnji, da bih time počastila stanje Isusa Krista koje nam sveta Crkva predočuje.

Isus je na Križu bio žedan nakon što je sve izvršio. Njegovo izmučeno tijelo vapi kao što jelen traži pomoć izvora vode. Njegova žeđ je dvostruka – to znači tijelom i duhom. Vičući, On svjedoči jednostavnost riječi: Žedan sam, a ne uzimajući ponuđenu mu spužvu posvjedočuje želju za sjedinjenjem svoje Božanske osobe s osobom Oca i Duha Svetoga po trećoj žeđi darivanja svojih zasluga svim dušama stvorenima za raj.

Isus, znajući da je sve dovršeno, reče: Žedan sam! Time je htio ići iznad nužnoga i iskoristiti sve trenutke svoga života. Čuj to, dušo moja, kao da je samoj tebi rečeno: Žedan sam tvoje vjerne ljubavi!

Smrt je izgubila svoj žalac time što nije odijelila božanstvo tijela Isusa Krista i samu milost blaženog tijela. Izrugivanja označuju one koji ne vjeruju i ne žele činiti dobro bez čudesa. Opraštajući, Isus pokazuje da nema nikakvih zlopamćenja zbog preziranja, niti osvećivanja jer pita oproštenje opravdavajući.

Trenutak ljudskog otkupljenja je toliko veličanstveno djelo koje je moguće otkriti u riječi Našega Gospodina kad je rekao: Bože moj, zašto si me ostavio! Pokazuje nam da je Božanska osoba trpjela radi neizrecivog razlikovanja tog trenutka koji daje da ga naziva Svojim Bogom u tom trenutku. I po neizrecivim zaslugama tog trenutka ljudska narav je u posvemašnjoj mogućnosti sjedinjenja sa svojim Bogom, ako se želi okoristiti sredstvima za primijeniti Bože moj! Bože moj, zašto si me ostavio! On više ne kaže, Oče moj, obilježje patnje Sina Božjega i napuštenosti druge osobe Trojstva. Napuštenost od strane Oca u odnosu na Njegova Sina za prihvaćanje ljudske naravi.

Žedan sam! Ta je riječ upućena čovjeku i otkriva mu da Isusova smrt nije dostatna ako se čovjek ne okoristi zaslugama, te da se to ne može dogoditi bez pristanka svake duše ... On ne govori svome Ocu, ne traži ništa za piti, nego samo kaže žedan sam ...

Duhovni spisi, str. 876 – 877

02.jpg